Varen Svenske

Vårt svenska folk är i grunden demokratiskt. Det älskar friheten och hatar förtrycket. Frågade jag det svenska folket om det ville avhända sig sin rösträtt...., sin yttrande- och tryckfrihet, sin hemfrid, så skulle jag få ett rungande nej till svar. Men det svenska folket vill också att det skall regeras, att statsmakterna skola hålla ordning och reda...., göra det tryggt och gott att bygga och bo i gamla Sverige. Det är just vad demokratisk politik skall uträtta. Men folket må icke glömma att i kraft av demokratin bestämmer folket självt om sin styrelse. Och folket, det är ni, medborgare, som alla och envar ha sitt ansvar för tryggandet av den demokratiska ordningen. Ni ha där en tradition att bevara, en plikt att fylla mot nutid och framtid. I detta som i allt annat: varen svenske! – Per Albin Hansson (Socialdemokrat och statsminister 1932–1936 och 1936–1946).

Information:

Sverige

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige

Kultur i Sverige

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur_i_Sverige

Sveriges ekonomiska historia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ekonomiska_historia

Lista över sveriges regenter

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_regenter

Sveriges flagga

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_flagga

Flaggdagar i Sverige

https://sv.wikipedia.org/wiki/Flaggdagar_i_Sverige

Du Gamla Du Fria (Sveriges Nationalsång)

https://soundcloud.com/sverigekursen/du-gamla-du-fria-sveriges-nationalsang

Svegot (Alternativ Svensk Media)

https://www.svegot.se 

Historiens 100 viktigaste svenskar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Historiens_100_viktigaste_svenskar

Religion i Sverige (Introduktion)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Religionhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Religion_i_Sverige_i_Sverige

Tidsaxel över Sveriges förhistoria

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidsaxel_%C3%B6ver_Sveriges_f%C3%B6rhistoria

Tidsaxel över Sveriges historia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidsaxel_%C3%B6ver_Sveriges_historia

Grafisk tidsaxel över Sveriges historia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grafisk_tidsaxel_%C3%B6ver_Sveriges_historia

Lista över svenska krig

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_krig

Sverige under andra världskriget

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige_under_andra_v%C3%A4rldskriget

Folkrörelser i svensk historia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%B6relse#Folkr%C3%B6relser_i_svensk_historia

Stolt Svensk (Tankar om Nationen)

https://www.stoltsvensk.se

Sverigekursen (Alternativ information)

https://www.sverigekursen.se

Lista över politiska partier i Sverige

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_politiska_partier_i_Sverige

Sveriges Politik (Information)

https://www.sverigespolitik.se

Det fria Sverige (Förening)

https://www.detfriasverige.se

Sveriges statsskick

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_statsskick

---------------------------------------------------

Webbplats: https://www.varensvenske.se

E-post: kontakt@varensvenske.se

Länktips: www.demokratifakta.se

© 2021 VARENSVENSKE.SE